horší

pire, plus mauv|ais/-aise, (kvality) moins bon/bonne

Bylo to mnohem horší, než jsem myslel.
C'était bien pire que je l'avais cru.
setε bjε̃ piʀ kə ʒə lavε kʀy
Je to čím dál (tím) horší.
Ça va de mal en pis.
sa va də mal ɑ̃ pi
Ona je ještě horší než já!
Elle est encore pire que moi !
εl εtɑ̃kɔʀ piʀ kə mwa !
Není to o nic horší než...
Ce n'est pas pire que...
sə nε pɑ piʀ kə
Horší to (už) ani nemůže být.
Cela ne peut pas être pire.
s(ə)la nə pø pɑ εtʀ piʀ
změna/obrat k horšímu
changement/tournure pour le pire
ʃɑ̃ʒmɑ̃/tuʀnyʀ puʀ lə piʀ
nechat si co na horší časy
garder une poire pour la soif
gaʀde yn pwaʀ puʀ la swaf