překonat

surmonter, (zvítězit nad) vaincre, (předčit) dépasser

Musíš překonat strach z létání.
Tu dois surmonter la peur de voler.
ty dwa syʀmɔ̃te la pœʀ də vɔle
Nemohu to překonat.
Je n'en reviens pas.
ʒə nɑ̃ ʀəvjε̃ pɑ
Překonal rekord.
Il a battu le record.
il a baty lə ʀ(ə)kɔʀ
Překonalo to veškerá očekávání.
Cela a dépassé toutes les attentes.
s(ə)la a depɑse tut lezatɑ̃t
Ve vaření mou ženu nikdo nepřekoná.
Ma femme est une cuisinière sans égale.
ma fam εtyn kɥizinjεʀ sɑ̃zegal
Překonal se a vstal v pět ráno.
Il s'est surpassé et s'est levé à cinq heures du matin.
il se syʀpase e se l(ə)ve a sε̃k œʀ dy matε̃
Překonali velkou vzdálenost.
Ils ont couvert/parcouru une grande distance.
ilzɔ̃ kuvεʀ/paʀkuʀy yn gʀɑ̃d distɑ̃s
... je již překonaný. (vývojem)
... est déjà dépassé.
... ε deʒa depɑse