věnovat se

komu/čemu se consacrer à qqn/qqch, se vouer, s'adonner à qqch

Plně se věnuje práci.
Elle se consacre entièrement à son travail.
εl sə kɔ̃sakʀ ɑ̃tjεʀmɑ̃ a sɔ̃ tʀavaj
Věnuje se sportu.
Il fait du sport.
il fε dy spɔʀ
Nikdo se této otázce nevěnoval.
Personne n'a abordé ce sujet.
pεʀsɔn na abɔʀde sə syʒε
Článek, který se věnuje problémům...
L'article qui traite des problèmes...
laʀtikl ki tʀεt de pʀɔblεm
Měl by ses jí víc věnovat.
Tu devrais t'occuper plus d'elle., Tu devrais lui prêter plus d'attention.
ty dəvʀε tɔkype plys dεlˌ ty dəvʀε lɥi pʀete plys datɑ̃sjɔ̃