počítat

1(zjišťovat počet) compter, chiffrer, (dělat výpočty) calculer

Počítej od jedné do desíti.
Compte de un jusqu'à dix.
kɔ̃t də œ̃ ʒyska dis
Počítáme každou korunu.
Nous regardons à la dépense., Nous comptons chaque centime.
nu ʀ(ə)gaʀdɔ̃ a la depɑ̃sˌ nu kɔ̃tɔ̃ ʃak sɑ̃tim
Počítám je mezi své přátele.
Je les compte parmi mes amis.
ʒə le kɔ̃t paʀmi mezami
když nepočítám..., nepočítaje v to...
sans compter...
sɑ̃ kɔ̃te
počítaje v to co
y compris qqch
i kɔ̃pʀi

2(přihlížet k něčemu) s kým/čím compter sur qqn/qqch

Počítám s nejhorším.
Je m'attends au pire.
ʒə matɑ̃ o piʀ
S touto možností musíš počítat.
Il (te) faut tenir compte de cette possibilité.
il (tə) fo t(ə)niʀ kɔ̃t də sεt pɔsibilite
S tím musíme počítat.
Il faut compter là-dessus., Il faut prendre cela en compte., Il faut prendre cela en considération.
il fo kɔ̃te lad(ə)syˌ il fo pʀɑ̃dʀ s(ə)la ɑ̃ kɔ̃tˌ il fo pʀɑ̃dʀ s(ə)la ɑ̃ kɔ̃sideʀasjɔ̃
S tím jsem nepočítal.
Je ne m'y attendais pas.
ʒə nə mi atɑ̃dε pɑ
Počítám s tebou! (spoléhám na tebe)
Je compte sur toi !
ʒə kɔ̃t syʀ twa !
Se mnou nepočítejte!
Ne comptez surtout pas sur moi !
nə kɔ̃te syʀtu pɑ syʀ mwa !