obtěžovat

déranger, čím importuner par qqch

Promiňte, že vás obtěžuji.
Excusez-moi de vous déranger.
εkskyzemwa də vu deʀɑ̃ʒe
Neobtěžuji?
Je ne vous dérange pas ?
ʒə nə vu deʀɑ̃ʒ pɑ ?
Kdyby vás to příliš neobtěžovalo, chtěl bych...
Je voudrais..., si cela ne vous dérange pas.
ʒə vudʀεˌ si s(ə)la nə vu deʀɑ̃ʒ pɑ
Sexuálně ji obtěžoval.
Il l'a harcelée sexuellement.
il la aʀsəle sεksɥεlmɑ̃