začátek

commencement m, début m, (původ, zdroj) origine f

Hned na začátku bych chtěl...
Tout au début, je voudrais...
tuto debyˌ ʒə vudʀε
Pro začátek to stačí.
Ça suffit pour commencer.
sa syfi puʀ kɔmɑ̃se
Ze začátku se mě báli...
Au début, ils avaient peur de moi...
o debyˌ ilzavε pœʀ də mwa
Tušil jsem to od začátku.
Je m'en doutais dès le début.
ʒə mɑ̃ dutε dε lə deby
(úplně) na začátku
(tout) au début
(tu) o deby
hned od začátku
dès le début
dε lə deby
od začátku do konce
du commencement à la fin, depuis le début jusqu'à la fin
dy kɔmɑ̃smɑ̃ a la fε̃ˌ dəpɥi lə deby ʒyska la fε̃
na začátku/začátkem 90. let
au début des années 90
o deby dezane katʀvε̃dis
začátkem příštího měsíce
au début du mois prochain
o deby dy mwa pʀɔʃε̃