doba

temps m, (období) période f, (sezóna) saison f

od té doby
depuis ce temps
dəpɥi sə tɑ̃
od té doby co...
depuis que...
dəpɥi kə
(až) do té doby
jusqu'alors
ʒyskalɔʀ
tou dobou
pendant ce temps
pɑ̃dɑ̃ sə tɑ̃
touto dobou
à pareille heure
a paʀεj œʀ
včera touto dobou
hier à pareille heure
jεʀ a paʀεj œʀ
poslední dobou, v poslední době
ces derniers temps
se dεʀnje tɑ̃
v kteroukoli denní či noční dobu
à toute heure, en tout temps
a tut œʀˌ ɑ̃ tu tɑ̃
po dobu (trvání) čeho
durant qqch, au cours de qqch
dyʀɑ̃ˌ o kuʀ
v současné době
actuellement
aktyεlmɑ̃
celou (tu) dobu
tout le temps
tu lə tɑ̃
ještě nějakou dobu
encore quelque temps
ɑ̃kɔʀ kεlk(ə) tɑ̃
pracovní doba
durée/temps/heures de travail
dyʀe/tɑ̃/œʀ də tʀavaj
zavírací doba
heure de fermeture
œʀ də fεʀmətyʀ
otvírací/prodejní doba
heure d'ouverture
œʀ duvεʀtyʀ
doba bronzová
âge du bronze
ɑʒ dy bʀɔ̃z
doba kamenná
âge de la pierre
ɑʒ də la pjεʀ
doba ledová
période glaciaire, âge de glace, ère de glace
peʀjɔd glasjεʀˌ ɑʒ də glasˌ εʀ də glas
držet krok/jít s dobou
être dans le vent
εtʀ dɑ̃ lə vɑ̃
(Dnes) je jiná doba.
Aujourd'hui est un autre jour.
oʒuʀdɥi εtœ̃ otʀ ʒuʀ
Předstihl (svou) dobu.
Il a devancé son temps/époque.
il a d(ə)vɑ̃se sɔ̃ tɑ̃/epɔk
No to je doba! (to trvalo)
Cela a duré une éternité !
s(ə)la a dyʀe yn etεʀnite !