uvěřit

komu/čemu croire (à/en) qqn/qqch

Tomu nemohu uvěřit.
Je n'arrive pas à y croire.
ʒə naʀiv pɑ a i kʀwaʀ
Lze jen těžko/stěží uvěřit...
Il est difficile de croire...
il ε difisil də kʀwaʀ
Málem bych ti to byl uvěřil.
Tu as presque réussi à me le faire croire.
ty ɑ pʀεsk ʀeysi a mə lə fεʀ kʀwaʀ
Uvěřil tomu. (nechat se napálit)
Il a avalé/cru toute l'histoire.
il a avale/kʀy tut listwaʀ