pořád

toujours, (celou dobu) tout le temps, (bez ustání) sans cesse

Jděte pořád rovně...
Allez tout droit...
ale tu dʀwa
Já pořád říkám...
(Comme) je dis toujours...
(kɔm) ʒə di tuʒuʀ
Pořád mě s tím otravuje.
Il m'embête avec ça tout le temps.
il mɑ̃bεt avεk sa tu lə tɑ̃
Pořád chodí pozdě.
Il est toujours en retard.
il ε tuʒuʀ ɑ̃ ʀ(ə)taʀ
Venku je pořád (ještě) teplo.
Il fait toujours chaud dehors.
il fε tuʒuʀ ʃo dəɔʀ
Já pořád nechápu, proč...
Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi...
ʒə naʀiv tuʒuʀ pɑ a kɔ̃pʀɑ̃dʀ puʀkwa
Je to pořád lepší než sedět doma.
C'est toujours mieux que de rester à la maison.
se tuʒuʀ mjø kə də ʀεste a la mεzɔ̃