objevit se

apparaître, survenir

Zatím se tady neobjevil.
Il n'est pas encore apparu.
il nε pɑ ɑ̃kɔʀ apaʀy
Objevil se závažný problém.
Un grave problème est survenu.
œ̃ gʀav pʀɔblεm ε syʀvəny
Objevila se ve dveřích.
Elle est apparue à la porte.
εl εtapaʀy a la pɔʀt
Objevují se nové nemoci.
De nouvelles maladies apparaissent.
də nuvεl maladi apaʀεs
Objevují se názory, že...
Certains pensent que...
sεʀtε̃ pɑ̃s kə