pozornost

1(soustředěnost) attention f

Věnujte pozornost tomuto...
Prêtez attention à...
pʀεte atɑ̃sjɔ̃ a
Prosím o pozornost!
Je demande votre attention !
ʒə d(ə)mɑ̃d vɔtʀ atɑ̃sjɔ̃ !
Dnes zaměříme svoji pozornost na...
Aujourd'hui, nous dirigeons notre attention sur/vers...
oʒuʀdɥiˌ nu diʀiʒɔ̃ nɔtʀ atɑ̃sjɔ̃ syʀ/vεʀ
To upoutalo moji pozornost.
Cela a attiré/fixé mon attention.
s(ə)la a atiʀe/fikse mɔnatɑ̃sjɔ̃
Snaží se odvést/rozptýlit naši pozornost.
Il essaie de détourner/distraire notre attention.
il esε də detuʀne/distʀεʀ nɔtʀ atɑ̃sjɔ̃
Jsou ve středu pozornosti.
Ils sont au centre de l'attention.
il sɔ̃ o sɑ̃tʀ də latɑ̃sjɔ̃
Přitahuje to pozornost médií.
Cela attire l'attention des médias.
s(ə)la atiʀ latɑ̃sjɔ̃ de medja

2(dárek) cadeau m

Tady je taková malá pozornost ode mě.
Voici un petit cadeau de ma part.
vwasi œ̃ p(ə)ti kado də ma paʀ