ujet

(urazit, zdolat) parcourir, faire, (odjet před něčím) prendre la fuite

Ujeli jsme přes 1000 kilometrů.
Nous avons fait plus de mille kilomètres.
nuzavɔ̃ fε ply də mil kilɔmεtʀ
Ujela se všemi penězi.
Elle s'est enfuie avec tout l'argent.
εl setɑ̃fɥi avεk tu laʀʒɑ̃
Lupič skočil do auta a ujel.
Le voleur a sauté dans la voiture et s'est sauvé.
lə vɔlœʀ a sote dɑ̃ la vwatyʀ e se sove
Viník nehody (z místa) ujel.
C'était un accident avec délit de fuite.
setεtœ̃naksidɑ̃ avεk deli də fɥit
Ujeli mi. (nepočkali)
Ils sont partis sans moi.
il sɔ̃ paʀti sɑ̃ mwa
Ujeli mi před nosem. (nepočkali)
Ils ont filé sous mon nez.
ilzɔ̃ file su mɔ̃ ne
Ujel mi autobus/vlak.
J'ai raté mon bus/train.
ʒe ʀate mɔ̃ bys/tʀε̃
Ujela jí noha (na ledě).
Elle a glissé (sur la glace).
εl a glise (syʀ la glas)
Ujíždí ti oko na punčoše.
Une maille de ton bas file.
yn mɑj də tɔ̃ bɑ fil
(přen.) Ujel jim vlak. (příležitost)
Ils ont loupé le coche.
ilzɔ̃ lupe lə kɔʃ
(zhrub.) Ujela mu huba.
Il n'a pas su fermer sa gueule.
il na pɑ sy fεʀme sa gœl
(hovor.) Ujíždí na značkovém oblečení.
Elle tripe sur les vêtements de marque.
εl tʀip syʀ le vεtmɑ̃ də maʀk
(hovor.) To je (pěkně) ujetý!
C'est fou !, Ça déraille complètement.
se fu !ˌ sa deʀaj kɔ̃plεtmɑ̃