odmítnout

co komu, udělat co refuser qqch à qqn, de faire qqch

Odmítl naše pozvání.
Il a refusé notre invitation.
il a ʀəfyze nɔtʀ ε̃vitasjɔ̃
Odmítla se k tomu vyjádřit.
Elle a refusé de le commenter.
εl a ʀəfyze də lə kɔmɑ̃te
To neodmítnu.
Je l'accepte volontiers.
ʒə laksεpt vɔlɔ̃tje
Odmítli odpovědnost za...
Ils ont rejeté la responsabilité pour...
ilzɔ̃ ʀəʒəte la ʀεspɔ̃sabilite puʀ