spojit

co s čím joindre, réunir, assembler qqch à qqch

Spojím se s ním.
Je le contacterai.
ʒə lə kɔ̃takt(ə)ʀe
Můžete mě spojit s...?
Pouvez-vous me passer... ?
puvevu mə pɑse... ?
Silnice spojuje město s pobřežím.
La route relie la ville à la côte.
la ʀut ʀəli la vil a la kot
Lidé si to spojují s...
On l'associe à/avec...
ɔ̃ lasɔsi a/avεk
být spojen s čím
être lié à qqch, être relié à qqch, être attaché à qqch
εtʀ ljeˌ εtʀ ʀ(ə)ljeˌ εtʀ ataʃe
spojit síly s kým
unir ses forces avec qqn
yniʀ se fɔʀs
spojit příjemné s užitečným
joindre l'utile à l'agréable
ʒwε̃dʀ lytil a lagʀeabl