jednou

une fois, (jedinkrát) une seule fois

ještě jednou
une fois de plus, encore une fois
yn fwa də plyˌ ɑ̃kɔʀ yn fwa
ani jednou
pas une seule fois
pɑzyn sœl fwa
jednou provždy
une (bonne) fois pour toutes
yn (bɔn) fwa puʀ tut
jednou za čas
de temps en temps, de temps à autre, parfois
də tɑ̃zɑ̃ tɑ̃ˌ də tɑ̃za otʀˌ paʀfwa
jednou za uherský rok
tous les trente-six du mois
tule tʀɑ̃tsis dy mwa
Už jsem tady jednou byl.
Je suis déjà venu ici une fois.
ʒə sɥi deʒa v(ə)ny isi yn fwa
Chodím tam jednou týdně/měsíčně.
J'y vais une fois par semaine/mois.
ʒi vε yn fwa paʀ s(ə)mεn/mwa
Jak jednou začneš...
Une fois que tu commences...
yn fwa kə ty kɔmɑ̃s
Jednou to udělám.
Un jour, je le ferai.
œ̃ ʒuʀˌ ʒə lə f(ə)ʀe
Pro jednou bychom mohli...
Pour une fois, nous pourrions...
puʀ yn fwaˌ nu puʀjɔ̃
Byl jednou jeden...
Il était une fois un...
il etεtyn fwa œ̃
Dvakrát měř a jednou řež.
Deux sûretés/précautions valent mieux qu'une., Mieux vaut prévenir que guérir.
dø syʀte/pʀekosjɔ̃ val mjø kynˌ mjø vo pʀev(ə)niʀ kə geʀiʀ