síla

force f

neuvěřitelnou sílu.
Il est d'une force incroyable.
il ε dyn fɔʀs ε̃kʀwajabl
Budu se snažit ze všech sil.
Je vais essayer de toutes mes forces.
ʒə vε eseje də tut me fɔʀs
Pracoval ze všech sil.
Il travaillait de tout son cœur.
il tʀavajε də tu sɔ̃ kœʀ
Vynaložíme veškeré síly...
Nous allons fournir/déployer tous les efforts pour...
nuzalɔ̃ fuʀniʀ/deplwaje tulezefɔʀt puʀ
Vyžaduje to hodně síly.
Cela demande beaucoup de force.
s(ə)la d(ə)mɑ̃d boku də fɔʀs
Šetři si síly.
Épargne tes forces.
epaʀɲ te fɔʀs
Udeřil mě vší silou.
Il m'a frappé de toutes ses forces.
il ma fʀape də tut se fɔʀs
Tak to je síla!
C'est hallucinant !
se a(l)lysinɑ̃ !
spojit síly s kým
unir ses forces avec qqn
yniʀ se fɔʀs
společnými silami
par les efforts communs, conjointement
paʀ lezefɔʀt kɔmœ̃ˌ kɔ̃ʒwε̃tmɑ̃
sebrat (všechny své) síly
rassembler ses forces
ʀasɑ̃ble se fɔʀs
síla vůle
force de volonté
fɔʀs də vɔlɔ̃te