podržet

tenir

Podržíte/Podržíš mi to?
Pouvez-vous/Peux-tu le tenir ?
puvevu/pøty lə t(ə)niʀ ?
Moje rodina mě podržela.
Ma famille m'a soutenu.
ma famij ma sut(ə)ny
A teď se podrž!
Tiens-toi bien !
tjε̃twa bjε̃ !
To mě podržte!
Ça me dépasse !
sa mə depɑs !