vysvětlit

expliquer

Mohl byste mi to vysvětlit?
Pourriez-vous me l'expliquer ?
puʀjevu mə lεksplike ?
Vysvětlím vám to na příkladu.
Je vais vous l'expliquer par un exemple.
ʒə vε vu lεksplike paʀ œ̃nεgzɑ̃pl
Nedovedu si to vysvětlit.
Je n'arrive pas à le comprendre.
ʒə naʀiv pɑ a lə kɔ̃pʀɑ̃dʀ
To sis špatně vysvětlil.
Tu l'as mal compris.
ty lɑ mal kɔ̃pʀi