kvůli

komu/čemu à cause de qqn/qqch

Udělal to kvůli ní.
Il l'a fait à cause d'elle.
il la fε a koz dεl
Kvůli mně neodcházejte.
Ne partez pas à cause de moi.
nə paʀte pɑ a koz də mwa
Často kvůli své práci cestuji.
Mon travail me fait souvent voyager.
mɔ̃ tʀavaj mə fε suvɑ̃ vwajaʒe
Kvůli špatnému počasí...
Pour cause de mauvais temps..., À cause du mauvais temps...
puʀ koz də mɔvε tɑ̃ˌ a koz dy mɔvε tɑ̃
Nehádejte se kvůli maličkostem.
Ne vous disputez pas pour des bagatelles.
nə vu dispyte pɑ puʀ de bagatεl
Volám kvůli té schůzce.
Je vous appelle au sujet de ce rendez-vous.
ʒə vuzapεl o syʒε də sə ʀɑ̃devu
kvůli tomu, aby
pour que, afin que
puʀ kəˌ afε̃ kə
jenom kvůli tobě
juste pour te faire plaisir
ʒyst puʀ tə fεʀ pleziʀ