moci

1pouvoir

Co pro vás mohu udělat?
Qu'est ce que je peux faire pour vous ?
kε sə kə ʒə pø fεʀ puʀ vu ?
Mohl byste mi pomoci?
Pourriez-vous m'aider ?
puʀjevu mede ?
Nemohu spát.
Je ne peux pas dormir.
ʒə nə pø pɑ dɔʀmiʀ
nemůžu! (jsem unavený)
Je n'en peux plus !
ʒə nɑ̃ pø ply !
nemůžu! (jíst)
J'ai trop mangé !, Je n'en peux plus !
ʒe tʀo mɑ̃ʒe !ˌ ʒə nɑ̃ pø ply !
Dělali jsme, co jsme mohli.
Nous avons fait de notre mieux.
nuzavɔ̃ fε də nɔtʀ mjø
Udělám, co budu moci.
Je ferai de mon mieux., Je ferai tout mon possible.
ʒə f(ə)ʀe də mɔ̃ mjøˌ ʒə f(ə)ʀe tu mɔ̃ pɔsibl
Nebudu moci přijít.
Je ne pourrai pas venir.
ʒə nə puʀe pɑ v(ə)niʀ
Jak jsem to mohl vědět?
Comment pouvais-je le savoir ?
kɔmɑ̃ puvεʒ lə savwaʀ ?
Kdo to mohl udělat?
Qui a pu faire ça ?
ki a py fεʀ sa ?
Na to se můžu vykašlat.
Qu'est-ce que je peux m'en foutre.
kεs kə ʒə pø mɑ̃ futʀ
Nemohu si pomoci.
Je n'y peux rien., Ce n'est pas de ma faute.
ʒə ni pø ʀjε̃ˌ sə nε pɑ də ma fot
Nemůžu ho ani vidět!
Je ne peux pas le blairer !
ʒə nə pø pɑ lə bleʀe !

2(smět) pouvoir

Mohu otevřít okno?
Je peux ouvrir la fenêtre ?
ʒə pø uvʀiʀ la f(ə)nεtʀ ?
Může se tady kouřit?
On peut fumer ici ?
ɔ̃ pø fyme isi ?
To by mohla být pravda.
Cela pourrait être vrai.
s(ə)la puʀε εtʀ vʀε
To nemohl být on.
Ça ne pouvait pas être lui.
sa nə puvε pɑ εtʀ lɥi
To by se klidně mohlo stát.
Ça pouvait se passer comme ça.
sa puvε sə pɑse kɔm sa

3(nést vinu) za co être responsable de qqch

Kdo za to může?
Qui en est responsable ?
ki ɑ̃nε ʀεspɔ̃sabl ?
za to nemůžu.
Ce n'est pas de ma faute., Je n'y suis pour rien.
sə nε pɑ də ma fotˌ ʒə ni sɥi puʀ ʀjε̃
Za to můžu já.
C'est ma faute.
se ma fot