velký

grand/grande, gros/grosse

Ty boty jsou mi (příliš) velké.
Ces chaussures sont trop grandes pour moi.
se ʃosyʀ sɔ̃ tʀo gʀɑ̃d puʀ mwa
Jak je velký? (na výšku)
Combien mesure-t-il ?, (hovor.) Il mesure combien ?
kɔ̃bjε̃ məzyʀətil ?ˌ il m(ə)zyʀ kɔ̃bjε̃ ?
Jak je velký? (věkem)
Quel âge a-t-il ?, (hovor.) Il a quel âge ?
kεl ɑʒ atil ?ˌ il a kεl ɑʒ ?
... je stejně velký jako...
... il est aussi grand que...
... il εtosi gʀɑ̃ kə
Dám si velkou kolu.
Un grand coca pour moi., Je prends un grand coca.
œ̃ gʀɑ̃ kɔka puʀ mwaˌ ʒə pʀɑ̃ œ̃ gʀɑ̃ kɔka
Až budu velký...
Quand je serai grand...
kɑ̃ ʒə s(ə)ʀe gʀɑ̃
Vydělává velké peníze.
Il gagne beaucoup d'argent.
il gaɲ boku daʀʒɑ̃
... je dvakrát větší než...
... il est deux fois plus grand que...
... il ε dø fwa ply gʀɑ̃ kə
Který je největší?
Lequel est le plus grand ?
ləkεl ε lə ply gʀɑ̃ ?
velký kulový (vůbec nic)
peau de balle
po də bal
velká neznámá (o člověku ap.)
grande inconnue
gʀɑ̃d ε̃kɔny
velké zvíře
gros bonnet, grosse légume, grosse huile
gʀo bɔnεˌ gʀos legymˌ gʀos ɥil