přijmout

accepter, (do práce ap.) engager, embaucher, (do instituce ap.) admettre

To nemohu přijmout.
Je ne peux pas l'accepter.
ʒə nə pø pɑ laksεpte
Přijal bys to?
Tu l'accepterais ?
ty laksεpt(ə)ʀε ?
Přijměte prosím moji omluvu.
Veuillez accepter mes excuses.
vœje aksεpte mezεkskyz
Nepřijali naše pozvání.
Ils n'ont pas accepté notre invitation.
il nɔ̃ pɑ aksεpte nɔtʀ ε̃vitasjɔ̃
Návrh byl přijat.
Le projet a été accepté.
lə pʀɔʒε a ete aksεpte
Přijmeme servírku. (inzerát ap.)
On cherche (une) serveuse.
ɔ̃ ʃεʀʃ (yn) sεʀvøz
Přijali jsme potřebná opatření.
Nous avons pris les mesures nécessaires.
nuzavɔ̃ pʀi le m(ə)zyʀ nesesεʀ
Británie dosud nepřijala euro.
La Grande-Bretagne n'a pas encore adopté l'euro.
la gʀɑ̃dbʀətaɲ na pɑ ɑ̃kɔʀ adɔpte løʀo
Byl přijat na vysokou školu.
Il a été admis à l'université.
il a ete admi a lynivεʀsite
Neudělal přijímací zkoušky.
Il a échoué à l'examen d'entrée.
il a eʃwe a lεgzamε̃ dɑ̃tʀe