znít

sonner, (nějak působit) sembler, percer

To zní dobře/zajímavě.
Ça semble bien/intéressant.
sa sɑ̃bl bjε̃/ε̃teʀesɑ̃
To mi zní povědomě.
Ça me semble connu.
sa mə sɑ̃bl kɔny
Nezní to jako příliš dobrý nápad.
Cela ne semble pas être une bonne idée.
s(ə)la nə sɑ̃bl pɑ εtʀ yn bɔn ide
Vzkaz zněl: “Ahoj Ling, ...”
Le message sonnait : “Salut Ling, ...”
lə mesaʒ sɔnε saly lingˌ ...