uznat

reconnaître, (přijmout) avouer, admettre

Musíš uznat, že...
Tu dois reconnaître/avouer/admettre que...
ty dwa ʀ(ə)kɔnεtʀ/avwe/admεtʀ kə
Uznal jsem svoji chybu.
J'ai reconnu ma faute.
ʒe ʀ(ə)kɔny ma fot
Uznávám, že je dobrý.
J'avoue qu'il est bon.
ʒavu kil ε bɔ̃
To se mu musí uznat.
Il n'y a pas à dire.
ilnja pɑ a diʀ
Dělej, jak uznáš za vhodné.
Fais comme bon te semble., Fais ce que bon te semblera.
fε kɔm bɔ̃ tə sɑ̃blˌ fε sə kə bɔ̃ tə sɑ̃bl(ə)ʀa
Neuznali jejich nezávislost.
Ils n'ont pas reconnu leur indépendance.
il nɔ̃ pɑ ʀ(ə)kɔny lœʀ ε̃depɑ̃dɑ̃s
Byl uznán vinným.
Il a été reconnu/déclaré coupable.
il a ete ʀ(ə)kɔny/deklaʀe kupabl
Jeho díla jsou uznávána.
Ses œuvres sont reconnues.
sezœvʀ sɔ̃ ʀ(ə)kɔny