cítit

sentir, (mít pocit) (res)sentir, éprouver

být cítit čím
sentir qqch
sɑ̃tiʀ
být cítit čím (páchnout)
puer qqch, sentir qqch
pɥeˌ sɑ̃tiʀ
Cítíš to? (pach)
Tu sens cette odeur ?, Tu le sens ?
ty sɑ̃ sεt ɔdœʀ ?ˌ ty lə sɑ̃ ?
Je to cítit po doutnících.
Ça sent le cigare.
sa sɑ̃ lə sigaʀ
Je z něj cítit alkohol.
Il pue l'alcool.
il py lalkɔl
Bylo to cítit na 100 metrů.
On pouvait le sentir à cent mètres.
ɔ̃ puvε lə sɑ̃tiʀ a sɑ̃ mεtʀ
Bylo cítit, že se bojí.
On sentait qu'il avait peur.
ɔ̃ sɑ̃tε kil avε pœʀ
Cítili jsme otřesy.
Nous avons senti des secousses.
nuzavɔ̃ sɑ̃ti de s(ə)kus
V omáčce je cítit chilli.
La sauce a un goût de piment prononcé.
la sos a œ̃ gu də pimɑ̃ pʀɔnɔ̃se
Co k ní cítíš?
Qu'est ce que tu ressens pour elle ?
kε sə kə ty ʀ(ə)sɑ̃ puʀ εl ?
Cítím s vámi.
Je compatis avec vous.
ʒə kɔ̃pati avεk vu
Nemůže mě ani cítit. (nesnáší mě)
Il ne peut pas me supporter., Il ne peut pas me blairer.
il nə pø pɑ mə sypɔʀteˌ il nə pø pɑ mə bleʀe