tento, tato, toto

ce/cette (...-ci)

tento týden
cette semaine
sεt s(ə)mεn
právě v tomto okamžiku
juste en ce moment
ʒyst ɑ̃ sə mɔmɑ̃
Touto dobou už by tu měl být.
Il devrait être là à cette heure-ci.
il dəvʀε εtʀ la a sεt œʀsi
Vezměte si tento.
Prenez celui-ci.
pʀəne səlɥisi
No toto! (údiv ap.)
Ça alors !
sa alɔʀ !