zničit

démolir, détruire

Tys to zničil!
Tu l'as détruit !
ty lɑ detʀɥi !
Kouřením si zničíte zdraví.
Avec le tabac, vous vous ruinez la santé.
avεk lə tabaˌ vu vu ʀɥine la sɑ̃te
Budova byla zcela zničena.
Le bâtiment a été complètement détruit.
lə bɑtimɑ̃ a ete kɔ̃plεtmɑ̃ detʀɥi
Byla úplně zničená. (psychicky)
Elle était totalement abattue.
εl etε tɔtalmɑ̃ abaty
Ty mě zničíš! (trápíš ap.)
Tu vas me tuer !
ty va mə tɥe !