radost

joie f, plaisir m

Má radost z...
Il se réjouit de...
il sə ʀeʒwi də
To mám radost.
J'en suis heureux.
ʒɑ̃ sɥizøʀø
S radostí. (odpověď na pozvání ap.)
Avec plaisir.
avεk pleziʀ
S radostí vám pomohu.
Je serai heureux de vous aider., Je vous aiderai avec plaisir.
ʒə s(ə)ʀe øʀø də vuzεdeˌ ʒə vuzεd(ə)ʀe avεk pleziʀ
S radostí vám oznamuji, že...
Je suis heureux de vous annoncer...
ʒə sɥizøʀø də vuzanɔ̃se
Udělalo mi to radost.
Cela m'a fait plaisir.
s(ə)la ma fε pleziʀ
K mé velké radosti...
À ma grande joie...
a ma gʀɑ̃d ʒwa
Oči jí zářily radostí.
Ses yeux brillaient de joie.
sezjø bʀijε də ʒwa
Děti jsou moje jediná radost.
Les enfants sont ma seule joie.
lezɑ̃fɑ̃ sɔ̃ ma sœl ʒwa
skákat/plakat radostí (velmi se radovat)
sauter/pleurer de joie
sote/plœʀe də ʒwa