základ

base f, fond m

základy čeho (oboru ap.)
bases f pl, fondements m pl de qqch
bɑzˌ fɔ̃dmɑ̃
na základě čeho
sur la base de qqch, à la base de qqch
syʀ la bɑzˌ a la bɑz
na základě čeho (z důvodu)
sur la base de qqch
syʀ la bɑz
Umím jen základy toho jazyka.
Je ne connais que les bases de cette langue.
ʒə nə kɔnε kə le bɑz də sεt lɑ̃g
Položil základy moderní genetiky.
Il a posé les bases de la génétique moderne.
il a poze le bɑz də la ʒenetik mɔdεʀn
daňový základ
base de l'impôt, assiette de l'impôt
bɑz də lε̃poˌ asjεt də lε̃po