klid

repos m, (nerušenost) silence m, calme m

Klid! (Ticho!)
Silence !
silɑ̃s !
Je tu klid.
C'est calme ici.
se kalm isi
To chce klid./ (Buď) v klidu!
Du calme !, Ne t'en fais pas !
dy kalm !ˌ nə tɑ̃ fε pɑ !
Zachovejte klid!
Gardez votre calme !
gaʀde vɔtʀ kalm !
Jenom klid! (nerozčiluj se)
Reste calme !, Allons, du calme !
ʀεst kalm !ˌ alɔ̃ˌ dy kalm !
V klidu (si) to dodělej. (nechvátej)
Prends ton temps.
pʀɑ̃ tɔ̃ tɑ̃
den pracovního klidu
jour férié
ʒuʀ fεʀje
rušení nočního klidu
tapage nocturne
tapaʒ nɔktyʀn