brzy

bientôt, (časně) tôt

Vrátím se brzy.
Je reviens bientôt.
ʒə ʀəvjε̃ bjε̃to
Už brzy by měl přijít.
Il devrait venir dans un moment.
il dəvʀε v(ə)niʀ dɑ̃zœ̃ mɔmɑ̃
Brzy na shledanou.
À bientôt.
a bjε̃to
Jsi tu moc brzy.
Tu es venu trop tôt.
ty e v(ə)ny tʀo to
Ještě je (příliš) brzy.
Il est encore trop tôt.
il εtɑ̃kɔʀ tʀo to
Ráno brzy vstávám.
Je me lève tôt., Je me lève de bonne heure.
ʒə mə lεv toˌ ʒə mə lεv də bɔn œʀ
brzy na jaře
au début du printemps
o deby dy pʀε̃tɑ̃