unést

1(uzvednout a nést) pouvoir porter, (o podkladu) soutenir, (vydržet) supporter

Uneseš to?
Tu peux le porter ?
ty pø lə pɔʀte ?
Unese mě ten stůl?
La table peut-elle me soutenir ?
la tabl pøεl mə sut(ə)niʀ ?
Nedokázala unést to ponížení.
Elle ne pouvait pas supporter une telle humiliation.
εl nə puvε pɑ sypɔʀte yn tεl ymiljasjɔ̃

2(odvést násilím) enlever, kidnapper, (letadlo) détourner

Letadlo bylo uneseno během letu z...
L'avion a été détourné lors d'un vol à...
lavjɔ̃ a ete detuʀne lɔʀ dœ̃ vɔl a
Jeho syn byl unesen.
Son fils a été kidnappé.
sɔ̃ fis a ete kidnape
Byla z toho úplně unesená.
Elle en était ravie., Elle en était toute transportée.
εl ɑ̃netε ʀaviˌ εl ɑ̃netε tut tʀɑ̃spɔʀte
Obecenstvo bylo naprosto uneseno.
Le public était en extase.
lə pyblik etεtɑ̃nεkstɑz
Nechal jsem se unést. (emocemi)
Je me suis laissé emporter., Je me suis emballé.
ʒə mə sɥi lεse ɑ̃pɔʀteˌ ʒə mə sɥizɑ̃bale