vyvést, vyvádět

1(ven) sortir, conduire, faire sortir

Vyvedli jsme ho ven.
On l'a fait sortir.
ɔ̃ la fε sɔʀtiʀ
Vyvedl jsem ho ze dveří.
Je l'ai mis à la porte.
ʒə le mi a la pɔʀt
Policista mě vyvedl z obchodu.
Le policier m'a fait sortir du magasin.
lə pɔlisje ma fε sɔʀtiʀ dy magazε̃
To vás musím vyvést z omylu.
Permettez-moi de vous détromper.
pεʀmεtemwa də vu detʀɔ̃pe

2(provést) faire

Cos to vyvedl?
Qu'est-ce que tu as fabriqué ?
kεs kə ty ɑ fabʀike ?
Ať nevyvedeš nějakou hloupost.
Fais attention de ne pas faire une bêtise.
fε atɑ̃sjɔ̃ də nə pɑ fεʀ yn betiz
Co to (sakra) vyvádí?
Qu'est-ce qu'il fabrique ?
kεs kil fabʀik ?
Fanoušci začali pěkně vyvádět.
Les fans se sont déchaînés.
le fɑ̃ sə sɔ̃ deʃene
Přestaň vyvádět. (vyšilovat)
Arrête de faire des tiennes !
aʀεt də fεʀ de tjεn !
Vyvedli mě aprílem.
On m'a fait avaler un poisson d'avril.
ɔ̃ ma fε avale œ̃ pwasɔ̃ davʀil