jen

ne... que, uniquement, (hned jak) à peine

Ten vlak jede jen v neděli.
Ce train circule uniquement le dimanche.
sə tʀε̃ siʀkyl ynikmɑ̃ lə dimɑ̃ʃ
Potřebuji jen trochu času.
Il me faut juste un peu de temps.
il mə fo ʒyst œ̃ pø də tɑ̃
Má jenom matku.
Il n'a que sa mère.
il na kə sa mεʀ
Jen se neboj.
Ne crains rien., N'aie pas peur.
nə kʀε̃ ʀjε̃ˌ nε pɑ pœʀ
Jen tam jdi.
Allons, vas-y.
alɔ̃ˌ vazi
Jen klidně přijďte.
Venez donc., Venez toujours.
v(ə)ne dɔ̃kˌ v(ə)ne tuʒuʀ
Jen počkej! (výhrůžka)
Attends un peu !
atɑ̃ œ̃ pø !
Jen se opovaž!
Essaie seulement !
esε sœlmɑ̃ !
Bylo to jenom jako. (ne doopravdy)
Ce n'était pas pour de vrai.
sə netε pɑ puʀ də vʀε
Jen aby!
Espérons !, Ça reste à voir !
εspeʀɔ̃ !ˌ sa ʀεst a vwaʀ !
Přijdu, jen co to dodělám.
Je viendrai dès que je l'aurai fini.
ʒə vjε̃dʀe dε kə ʒə loʀe fini
Jen co mě uviděl...
Dès qu'il m'a vu(e)...
dε kil ma vy
Jen co přijdu domů...
Aussitôt arrivé chez moi...
osito aʀive ʃe mwa
Směji se, jen na to pomyslím.
Je ris, rien que d'y penser.
ʒə ʀiˌ ʀjε̃ kə di pɑ̃se
Jen tak dál(e)!
Bonne continuation !, Continue comme ça !
bɔn kɔ̃tinɥasjɔ̃ !ˌ kɔ̃tiny kɔm sa !
Stihli jsme to jen tak tak. (udělat)
Nous l'avons fait/rattrapé au dernier moment.
nu lavɔ̃ fε/ʀatʀape o dεʀnje mɔmɑ̃