zařídit

1(obstarat) co s'occuper de qqch, faire le nécessaire pour qqch, assurer qqch

Zařídím to.
Je vais m'en occuper.
ʒə vε mɑ̃nɔkype
Můžete zařídit, abychom to dostali?
Pouvez-vous nous assurer que nous y parviendrons ?
puvevu nuzasyʀe kə nuzi paʀvjε̃dʀɔ̃ ?
Skočíš mi něco zařídit?
Tu peux me rendre un service ?
ty pø mə ʀɑ̃dʀ œ̃ sεʀvis ?
To by se dalo zařídit.
Ça peut/pourrait s'arranger.
sa pø/puʀε saʀɑ̃ʒe
Zařiď se podle toho.
Agis en conséquence.
aʒi ɑ̃ kɔ̃sekɑ̃s
Všechno je zařízeno.
Tout est arrangé.
tutεtaʀɑ̃ʒe

2(nábytkem ap.) aménager, meubler

Zařídili (si) byt.
Ils ont aménagé leur appartement.
ilzɔ̃ amenaʒe lœʀ apaʀtəmɑ̃