prozradit

co révéler, (říct) dire, (vyzradit) trahir qqch

Všechno jsi prozradil!
Tu as vendu la mèche !
ty ɑ vɑ̃dy la mεʃ !
Prozradím ti tajemství.
Je vais te dire un secret.
ʒə vε tə diʀ œ̃ səkʀε
Nechtěl prozradit konkrétní jména.
Il ne voulait pas dire des noms.
il nə vulε pɑ diʀ de nɔ̃
Prozradil ho jeho přízvuk.
Son accent l'a trahi.
sɔnaksɑ̃ la tʀai