rovně

droit, (horizontálně) horizontalement

Seď rovně!
Assieds-toi droit !
asjetwa dʀwa !
Jděte pořád rovně...
Allez tout droit...
ale tu dʀwa
Visí ten obraz rovně?
Le tableau tient droit ?
lə tablo tjε̃ dʀwa ?