spustit

1(dolů) (a)baisser, descendre, laisser tomber

Spustil se po laně.
Il est descendu à la/sur une corde.
il ε desɑ̃dy a la/syʀ yn kɔʀd
Loď byla spuštěna na vodu.
Le bateau a été mis à l'eau.
lə bato a ete mi a lo
spustit kotvu (loď)
jeter l'ancre
ʒ(ə)te lɑ̃kʀ
Nemohl z ní spustit oči.
Il ne l'a pas quittée des yeux.
il nə la pɑ kite dezjø

2(uvést do chodu) mettre en marche/mouvement, (výrobu ap.) démarrer

Spusťte motor.
Démarrez le moteur., Mettez le moteur en marche.
demaʀe lə mɔtœʀˌ mεte lə mɔtœʀ ɑ̃ maʀʃ
Spustí výrobu...
Ils vont démarrer la production...
il vɔ̃ demaʀe la pʀɔdyksjɔ̃
Projekt bude spuštěn...
Le projet sera lancé...
lə pʀɔʒε s(ə)ʀa lɑ̃se
Můžeš ten program spustit?
Tu peux (faire) exécuter le programme ?
ty pø (fεʀ) εgzekyte lə pʀɔgʀam ?
Nejde mi spustit počítač.
Mon ordinateur ne veut pas démarrer.
mɔnɔʀdinatœʀ nə vø pɑ demaʀe
Spustilo (se) poplašné zařízení.
L'alarme s'est déclenchée.
lalaʀm se deklɑ̃ʃe
Spustil se déšť.
La pluie s'est mise à tomber.
la plɥi se miz a tɔ̃be
Spustila se mu krev z nosu.
Il a commencé à saigner du nez.
il a kɔmɑ̃se a seɲe dy ne
Spustila se mi rýma.
J'ai le nez qui coule.
ʒe lə ne ki kul
Tak spusť! (povídej)
Vas-y, raconte !, Vide ton sac !
vaziˌ ʀakɔ̃t !ˌ vid tɔ̃ sak !