štěstí

bonheur m, chance f

Hodně štěstí!
Bonne chance !
bɔn ʃɑ̃s !
Máš štěstí.
Tu as de la chance.
ty ɑ də la ʃɑ̃s
Ty máš ale štěstí!
Tu as une sacrée chance !, Quelle chance tu as !
ty ɑ yn sakʀe ʃɑ̃s !ˌ kεl ʃɑ̃s ty ɑ !
Dnes nemám štěstí.
Je n'ai pas de chance aujourd'hui.
ʒə ne pɑ də ʃɑ̃s oʒuʀdɥi
Měl štěstí, že přežil.
Il a eu de la chance d'avoir survécu.
il a y də la ʃɑ̃s davwaʀ syʀveky
Měl jsem to štěstí, že...
J'ai eu la chance que +subj., de +inf....
ʒe y la ʃɑ̃s
Ještě štěstí, že si toho nevšiml.
Heureusement qu'il ne l'a pas remarqué.
øʀøzmɑ̃ kil nə la pɑ ʀ(ə)maʀke
Jen se štěstím vyvázl.
Il l'a échappé belle.
il la eʃape bεl
Při troše štěstí...
Avec un peu de chance...
avεk œ̃ pø də ʃɑ̃s