uniknout

échapper, se dérober, fuir

Vrahovi se podařilo uniknout.
Le meurtrier a réussi à se dérober.
lə mœʀtʀije a ʀeysi a sə deʀɔbe
Z cisterny uniklo pět tun ropy.
Cinq tonnes de pétrole ont fui de la citerne.
sε̃tɔn də petʀɔl ɔ̃ fɥi də la sitεʀn
Možná vám to uniklo...
Peut-être que cela vous a échappé...
pøtεtʀ kə s(ə)la vuza eʃape
Jemu nic neunikne.
Rien ne lui échappe.
ʀjε̃ nə lɥi eʃap
Nějak mi unikají souvislosti.
J'ai du mal à suivre.
ʒe dy mal a sɥivʀ
To zcela uniklo pozornosti.
C'est passé inaperçu.
se pɑse inapεʀsy
Unikla jen o vlásek čemu, při čem.
Elle l'a échappé de peu à qqch.
εl la eʃape də pø
Trestu neuniknou.
Ils ne vont pas rester impunis.
il nə vɔ̃ pɑ ʀεste ε̃pyni