mluvit

parler

Mluvíte anglicky?
Parlez-vous anglais ?
paʀlevu ɑ̃glε ?
Nemluvím (moc) anglicky.
Je ne parle pas (très bien) anglais.
ʒə nə paʀl pɑ (tʀε bjε̃) ɑ̃glε
Tady se mluví francouzsky.
Ici, on parle français.
isiˌ ɔ̃ paʀl fʀɑ̃sε
O čem to mluvíš?
De quoi parles-tu ?, De quoi est-ce que tu parles ?
də kwa paʀlty ?ˌ də kwa εs kə ty paʀl ?
Mohu s vámi mluvit?
Je peux vous parler ?
ʒə pø vu paʀle ?
Ještě jsem s ním o tom nemluvil.
Je ne lui en ai pas encore parlé.
ʒə nə lɥi ɑ̃nε pɑ ɑ̃kɔʀ paʀle
Mluvíš nesmysly/z cesty.
Tu dis des conneries., Tu dis n'importe quoi., Tu divagues.
ty di de kɔnʀiˌ ty di nε̃pɔʀt kwaˌ ty divage
Nemluv sprostě.
Ne sois pas vulgaire.
nə swa pɑ vylgεʀ
Neumíš mluvit?
Tu as perdu ta langue ?
ty ɑ pεʀdy ta lɑ̃g ?
S kým mluvím? (do telefonu)
Qui est à l'appareil ?
ki εta lapaʀεj ?
Rád bych mluvil s...
J'aimerais parler à/avec...
ʒεmʀε paʀle a/avεk
Chci s tebou mluvit.
Je veux te parler.
ʒə vø tə paʀle
Mluv nahlas!
Parle plus fort !
paʀl ply fɔʀ !
Mluvte prosím pomaleji.
Pouvez-vous parler moins vite, s'il vous plaît ?
puvevu paʀle mwε̃ vitˌ sil vu plε ?
Mluvila potichu.
Elle a parlé bas/à voix basse.
εl a paʀle bɑ/a vwɑ bɑs
My spolu nemluvíme. (jsme rozhádaní)
Nous ne nous parlons pas.
nu nə nu paʀlɔ̃ pɑ
Mluví se o tom, že...
On dit que...
ɔ̃ di kə
Hodně se o tom mluví.
On en parle beaucoup.
ɔ̃nɑ̃ paʀl boku
anglicky/německy mluvící země
pays anglophones/germanophones
pei ɑ̃glɔfɔn/ʒeεʀmanɔfɔn