opakovat

répéter

Opakujte po mně.
Répétez après moi.
ʀepete apʀε mwa
Budou ten seriál opakovat. (v televizi)
On va rediffuser cette série.
ɔ̃ va ʀ(ə)difyze sεt seʀi
Opakovat! (zvolání diváků)
Bis, bis !
bisˌ bis!
Musí opakovat zkoušku.
Il doit repasser son examen.
il dwa ʀ(ə)pɑse sɔnεgzamε̃
Musím si opakovat na zkoušku.
Je dois réviser pour un examen.
ʒə dwa ʀevize puʀ œ̃nεgzamε̃
Musel opakovat třetí ročník.
Il a dû redoubler la troisième (année).
il a dy ʀ(ə)duble la tʀwɑzjεm (ane)
Už se to nebude opakovat.
Ça ne se reproduira plus.
sa nə sə ʀ(ə)pʀɔdɥiʀa ply
Opakuješ se. (říkáš totéž)
Tu te répètes.
ty tə ʀepεt
opakovat co jako papoušek
répéter qqch comme un perroquet
ʀepete kɔm œ̃ peʀɔkε