první, prvý

prem|ier/-ière

za prvé... a za druhé...
primo... et secundo..., premièrement... et deuxièmement...
pʀimo... e səgɔ̃doˌ pʀəmjεʀmɑ̃... e døzjεmmɑ̃
v prvé řadě (nejdříve)
tout d'abord
tu dabɔʀ
prvního ledna
le 1er janvier, le premier janvier
lə pʀəmje ʒɑ̃vjeˌ lə pʀəmje ʒɑ̃vje
v prvním patře
au premier étage
o pʀəmje etaʒ
první světová válka
Première Guerre mondiale
pʀəmjεʀ gεʀ mɔ̃djal
v první osobě jednotného čísla
à la première personne du singulier
a la pʀəmjεʀ pεʀsɔn dy sε̃gylje
poskytnout/dát komu první pomoc
donner les premiers soins à qqn
dɔne le pʀəmje swε̃
prvních deset (míst v žebříčku)
top ten m
tɔp tεn
láska na první pohled
coup de foudre
ku də fudʀ
Byla první, kdo se to dozvěděl.
Elle était la première à l'apprendre.
εl etε la pʀəmjεʀ a lapʀɑ̃dʀ
Budou mezi prvními, kteří...
Ils seront parmi les premiers à...
il s(ə)ʀɔ̃ paʀmi le pʀəmje a
Kariéra je na prvním místě.
La carrière passe avant tout.
la kaʀjεʀ pɑs avɑ̃ tu