táhnout

tirer, (auto na laně ap.) remorquer, (násilím nebo s námahou) traîner

Táhne (tu). (průvan)
Il y a un courant/des courants d'air.
ilja œ̃ kuʀɑ̃/de kuʀɑ̃ dεʀ
Spor se táhne už celé měsíce.
Le litige traîne/s'éternise depuis des mois.
lə litiʒ tʀεn/setεʀniz dəpɥi de mwa
Táhni!
Casse-toi !, Tire-toi !
kɑstwa !ˌ tiʀtwa !
Táhni k čertu!
Va au diable !
va o djɑbl !
Táhne mi na padesát.
Je vais sur mes cinquante ans., Je frise la cinquantaine.
ʒə vε syʀ me sε̃kɑ̃t ɑ̃ˌ ʒə fʀiz la sε̃kɑ̃tεn
Musíme táhnout za jeden provaz.
On doit pousser dans le même sens.
ɔ̃ dwa puse dɑ̃ lə mεm sɑ̃s
Ve dvou se to lépe táhne.
À deux, c'est toujours mieux.
a døˌ se tuʒuʀ mjø