cesta

voyage m, (silnice ap.) route f, piste f, (podniknutá) tour m

Mohl byste mi ukázat cestu?
Pourriez-vous me montrer le chemin ?
puʀjevu mə mɔ̃tʀe lə ʃ(ə)mε̃ ?
Musíme se zeptat na cestu.
Nous devons demander la route/direction.
nu dəvɔ̃ d(ə)mɑ̃de la ʀut/diʀεksjɔ̃
Která cesta je nejrychlejší?
Quel est le chemin le plus rapide ?
kεl ε lə ʃ(ə)mε̃ lə ply ʀapid ?
Z cesty! (udělejte místo)
Poussez-vous !
pusevu !
Už jsem na cestě.
Je suis déjà en route.
ʒə sɥi deʒa ɑ̃ ʀut
Mám to při cestě.
C'est sur mon trajet.
se syʀ mɔ̃ tʀaʒε
Cestou domů jsem nakoupil.
J'ai fait des achats en rentrant.
ʒe fε de aʃa ɑ̃ ʀɑ̃tʀɑ̃
Vydali jsme se na cestu... (kam)
Nous nous sommes mis en route...
nu nu sɔm mizɑ̃ ʀut
Je na služební cestě.
Il est en déplacement (professionnel)., Il est en voyage d'affaires.
il εtɑ̃ deplasmɑ̃ (pʀɔfesjɔnεl)ˌ il εtɑ̃ vwajaʒ dafεʀ
Je věčně na cestách.
Il est toujours en route/voyage.
il ε tuʒuʀ ɑ̃ ʀut/vwajaʒ
Zkrátíme si cestu.
Nous allons prendre un raccourci.
nuzalɔ̃ pʀɑ̃dʀ œ̃ ʀakuʀsi
Jak dlouho trvá cesta do města?
Combien de temps est-ce qu'il faut pour aller en ville ?
kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ εs kil fo puʀ ale ɑ̃ vil ?
Šťastnou cestu!
Bon voyage !
bɔ̃ vwajaʒ !
cesta kolem světa
tour du monde
tuʀ dy mɔ̃d
zlatá střední cesta
le juste milieu
lə ʒyst miljø
stát v cestě komu/čemu
faire obstacle à qqn/qqch
fεʀ ɔpstakl
připlést se do cesty komu
se mettre sur le chemin de qqn
sə mεtʀ syʀ lə ʃ(ə)mε̃