vystoupit

1(z vozidla ap.) descendre, sortir, (vzdát se členství) z čeho quitter qqch

Kde mám vystoupit?
Où est-ce que je dois descendre ?
u εs kə ʒə dwa desɑ̃dʀ ?
Vystupte na konečné.
Descendez au terminus.
desɑ̃de o tεʀminys
Vystupujeme ve stanici...
On descend à la station...
ɔ̃ desɑ̃ a la stasjɔ̃
(Ještě) nevystupujte.
Ne descendez pas (encore).
nə desɑ̃de pɑ (ɑ̃kɔʀ)
Vystupujeme!
On descend !
ɔ̃ desɑ̃ !
Skupina vystoupila v Berlíně. (měla vystoupení)
Le groupe a paru à Berlin.
lə gʀup a paʀy a bεʀlε̃

2(vystoupat nahoru) monter, (mít vystoupení) paraître (sur la scène)

Vystoupili jsme až na vrchol hory.
Nous sommes montés au sommet d'une montagne.
nu sɔm mɔ̃te o sɔmε dyn mɔ̃taɲ
Teplota vystoupila na 32 stupňů.
La température a atteint 32 degrés.
la tɑ̃peʀatyʀ a atε̃ tʀɑ̃tdø dəgʀe
Premiér vystoupí v televizi.
Le premier ministre paraîtra à la télé.
lə pʀəmje ministʀ paʀεtʀa a la tele
Ostře vystoupil proti...
Il s'est résolument opposé à..., Il s'est prononcé résolument contre...
il se ʀezɔlymɑ̃ ɔpoze aˌ il se pʀɔnɔ̃se ʀezɔlymɑ̃ kɔ̃tʀ