zapnout

1(spojit spínadlem) boutonner, attacher, (na přezku) boucler

Zapněte si (bezpečnostní) pásy.
Attachez vos ceintures de sécurité.
ataʃe vo sε̃tyʀ də sekyʀite
Jak se to zapíná?
Comment est-ce qu'on l'attache ?, (hovor.) On l'attache comment ?
kɔmɑ̃ εs kɔ̃ lataʃ ?ˌ ɔ̃ lataʃ kɔmɑ̃ ?
Zapni se, ochlazuje se.
Boutonne-toi, il commence à faire froid.
butɔntwaˌ il kɔmɑ̃s a fεʀ fʀwa

2(zapojit) allumer, (do sítě) brancher, (počítač) démarrer

Zapni rádio.
Allume la radio.
alym la ʀadjo
Televize je zapnutá.
La télé(vision) est allumée.
la tele(vizjɔ̃) εtalyme
Topení se zapne samo.
Le chauffage s'allume automatiquement., Le chauffage démarre automatiquement.
lə ʃofaʒ salym ɔtɔmatikmɑ̃ˌ lə ʃofaʒ demaʀ ɔtɔmatikmɑ̃