jednat se

s'agir

O co se jedná? (co mi chcete)
De quoi s'agit-il ?
də kwa saʒitil ?
O to se (tady) nejedná.
Là n'est pas la question.
la nε pɑ la kεstjɔ̃
O nic se nejedná. (nic mimořádného)
Ce n'est pas grand'chose.
sə nε pɑ gʀɑ̃ʃoz
Jedná se o to, že...
Le fait est que...
lə fε ε kə
Jedná se o to, jestli...
La question se pose si...
la kεstjɔ̃ sə poz si
Jedná se o mě?
Moi, je suis concerné ?
mwaˌ ʒə sɥi kɔ̃sεʀne ?
pokud se jedná o koho/co
quant à qqn/qqch, en ce qui concerne qqn/qqch, pour ce qui est de qqn/qqch
kɑ̃taˌ ɑ̃ sə ki kɔ̃sεʀnˌ puʀ sə ki ε