povídat, povědět

komu co, komu o čem dire qqch à qqch, (vyprávět) raconter

Něco vám povím...
Permettez-moi de vous dire...
pεʀmεtemwa də vu diʀ
Povězte mi o tom víc.
Dites m'en plus.
dit mɑ̃ plys
Nepovídej! (Vážně?)
Sans blague !
sɑ̃ blag !
Co to povídáš?
Qu'est-ce que tu racontes ?
kεs kə ty ʀakɔ̃t ?
Povídá se, že... (říká se)
On dit que..., Le bruit court que...
ɔ̃ di kəˌ lə bʀɥi kuʀ kə
No to mi povídej! (já vím nejlépe)
À qui le dis-tu ?
a ki lə dity ?
Tak povídej, jsem jedno (velké) ucho!
Vas-y/Je t'en prie, je suis tout ouïe !
vazi/ʒə tɑ̃ pʀiˌ ʒə sɥi tutwi !
To je na dlouhé povídání.
C'est une longue histoire.
setyn lɔ̃g istwaʀ
O čem jste si povídali?
De quoi avez-vous parlé ?
də kwa avevu paʀle ?
Nemám chuť si povídat.
Je n'ai pas envie de causer.
ʒə ne pɑ ɑ̃vi də koze