paní

femme f, (v oslovení) Madame f

Vážená paní (v dopise)
Madame
madam
Ano, paní.
Oui, Madame.
ˈwiˌ madam
Paní učitelko!
Madame !
madam !
To je moje paní. (žena)
C'est ma femme.
se ma fam
paní domu
maîtresse de la maison
mεtʀεs də la mεzɔ̃